V prostorách areálu Kraje Vysočina proběhlo 23.6 2020 slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců Kraje Vysočina za rok 2019.  Za Handicap Sport Club Velké Meziříčí byli do této ankety nominování Radek Coufal a Bohumír Dvořák oba za výkony v atletických disciplínách v kategorii handicapovaný sportovec.

V této anketě Radek Coufal za své výkony navázal na Michaelu Charvátovou (Brabcovou) a Bohumíra Dvořáka a za rok 2019 byl vyhlášen nejlepší handicapovaný sportovec Kraje Vysočina. Bohumír Dvořák se v této kategorii umístil na krásném 3. místě v roce 2019.

Pamětní list, medaili a věcný dar Radkovy předal náměstek hejtmana Mgr. Pavel Franěk.

Sportovní klub děkuje všem, kteří finančně podpořili naše sportovce v roce 2019, bez kterých by oba naši sportovci na toto ocenění nedosáhli.

   
© HSCVM