V prostorách areálu Kraje Vysočina proběhlo 23.6 2020 slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců Kraje Vysočina za rok 2019.  Za Handicap Sport Club Velké Meziříčí byli do této ankety nominování Radek Coufal a Bohumír Dvořák oba za výkony v atletických disciplínách v kategorii handicapovaný sportovec.

V této anketě Radek Coufal za své výkony navázal na Michaelu Charvátovou (Brabcovou) a Bohumíra Dvořáka a za rok 2019 byl vyhlášen nejlepší handicapovaný sportovec Kraje Vysočina. Bohumír Dvořák se v této kategorii umístil na krásném 3. místě v roce 2019.

Pamětní list, medaili a věcný dar Radkovy předal náměstek hejtmana Mgr. Pavel Franěk.

Sportovní klub děkuje všem, kteří finančně podpořili naše sportovce v roce 2019, bez kterých by oba naši sportovci na toto ocenění nedosáhli.

V neděli 14. června 2020 proběhly na atletickém stadiónu v Bílině první atletické závody tohoto roku. Z velkomeziříčského klubu se zúčastnili Radek Coufal a Jaroslav Polívka, oba ve vrhačských disciplínách.

Za deštivého počasí naši sportovci zahájili své závody v diskařském kruhu, Jarda Polívka odhodil disk do vzdálenosti 11,08 m, Radek Coufal si v této disciplíně vytvořil nový osobní rekord výkonem 16,24 m, ale ani tento výsledek nestačil na Jardy Petrouše v současnosti nejlepšího para atleta ČR v této disciplíně.

Ve vrhu koulí si Radek Coufal vybojoval 2. místo výkonem 5,62 m, a Jarda Polívka 3. místo výkonem 4,47m.

V poslední disciplíně hodu oštěpem obhájil Radek Coufal titul MČR výkonem 15,31m a Jarda Polívka zakončil tyto úspěšné atletické závody třetím místem, výkonem 9,09 m.

Další atletické závody se uskuteční 8. srpna 2020 na pardubickém atletickém stadiónu.

Sportovní klub děkuje za finanční podporu v roce 2020 - MŠMT, městu Velké Meziříčí, Kraji Vysočina a obci Vídeň.

Mediálním partnerem sportovního klubu jsou internetové Noviny VM.cz, a Velkomeziříčsko.

Zveme Vás na Valnou hromadu

   
© HSCVM