Tréninky boccia do 30. 6. 2024 se konají každou středu od 17: 30 do 19:00 hodin v tělocvičné základní školy Palachova 2189, Žďár nad Sázavou. Podle domluvy tělocvična spotovního areálu Vídeň

   
© HSCVM