Pozvánka na Valnou hromadu konanou ve středu 15. dubna 2020 ve Vídni

 

plná moc

 

   
© HSCVM