S ohledem na stav nouze, který vyhlásila Vláda České republiky a možnost šíření onemocnění COVID-19 až do odvolání se ruší veškeré sportovní aktivity našeho klubu. 

   
© HSCVM